Securitatea muncii

Conform legii, proprietarii și directorii afacerilor au datoria de a proteja sănătatea, siguranța și bunăstarea angajaților lor și a oricăror altor persoane care ar putea fi afectate de activitatea lor.

Această obligație impune tuturor companiilor să evalueze și să controleze efectiv orice riscuri pentru vătămare sau sănătate, să informeze acei angajați și pe alții despre orice riscuri și modul în care sunt protejați și să furnizeze instruire acolo unde este cazul.

În calitate de furnizor, avem obligații față de clienții care închiriaza echipamentele noastre privind sănătatea și siguranța. Cu toate acestea, deoarece suntem o companie de închiriere și păstrăm dreptul la proprietate asupra echipamentului, acest lucru poate duce adesea la confuzie cu privire la cine este responsabil pentru ce și când.

INDEXTECH va pune la dispozitia clientilor instructutiunile de utilizare ale echipamentelor si in plus va oferi la cerere cursuri tehnice care oferă abilitățile de a lucra în condiții de siguranță.

In secțiunile de mai jos veti gasi clarificări și asistență cu privire obligatiile pe care le au furnizorii de echipamente, angajatorii, contractorii si subcontractorii  cat si operatorii de scule, utilaje si echipamente.

Echipament de protectie si simboluri de siguranta

Angajatorii au obligații privind furnizarea și utilizarea echipamentelor individuale de protecție.

In paginile catalogului de produse, veți găsi simboluri de siguranță concepute pentru a servi drept ghid pentru utilizarea în siguranță a echipamentului închiriat cat și echipamentele individuale de protectie recomandate care trebuie furnizate operatorilor. Pentru o explicație a acestor simboluri de siguranță, consultați tabelul de mai jos.

Aceste sugestii sunt considerate precauții minime și este, desigur, responsabilitatea angajatorilor să efectueze evaluarea relevantă a riscurilor și să se asigure că în fiecare caz sunt furnizate toate echipamentele de siguranță corespunzătoare.

http://www.toga.co.uk/images/uploaded/Eye-protection.jpg Ochelari de protectie

Acest simbol indică faptul că acest echipament generează particole care ar putea cauza vătămarea ochilor.

http://www.toga.co.uk/images/uploaded/beathing-masks.jpg Masca

Acest simbol indică faptul că acest tip de echipament generează praf, solutii pulverizate pe bază de apă, vapori de sudură, mirosuri.

http://www.toga.co.uk/images/uploaded/ear-defenders.jpgCasti antifoane

Acest simbol sugerează purtarea unei protecții potrivite pentru urechi în special pentru a se proteja împotriva nivelurilor de zgomot opresive.

http://www.toga.co.uk/images/uploaded/safety-footwear.jpg Incaltaminte de protectie

Ca regulă generală, încălțămintea de siguranță ar trebui purtată întotdeauna pe șantier.

Acest simbol sugerează că acest echipament prezintă un risc mai mare decât riscul de rănire a picioarelor.

http://www.toga.co.uk/images/uploaded/protective-gloves.jpg Manusi de protectie

Ca regulă generală, mănușile de protecție trebuie purtate întotdeauna pe santier.

Acest simbol sugerează că acest echipament prezintă un risc mai mare decât riscul de rănire a mâinilor.

http://www.toga.co.uk/images/uploaded/safety-helmets.jpg Casca de protectie

Ca regulă generală, căștile de siguranță ar trebui purtate întotdeauna pe șantier.

Acest simbol sugerează faptul că acest echipament prezintă un risc mai mare de rănire a capului.

http://www.toga.co.uk/images/uploaded/heavy-objects.jpg Obiecte grele

Acest simbol indică faptul că acest echipament cântărește peste 25 kg.

Testarea echipamentelor

Compania sau organizatia care utilizeaza utilajele si echipamentele este obligata să se asigure că acestea sunt sigure in exploatare și că toate riscurile ce pot aparea pentru angajați sau alte terțe părți sunt gestionate corespunzător.

Aceste îndatoriri generale sunt aplicate tuturor angajatorilor in concordanta cu legislatia in vigoare.

Contractorii (fie ca persoană fizică, parteneriat sau companie) sunt responsabili pentru orice echipament de lucru furnizat angajaților, personalului independent sau subcontractanților. În schimb, lucrătorii independenți sau subcontractanții sunt responsabili pentru utilizarea echipamentelor din dotarea proprie. Companiile de închiriere sunt responsabile în măsura în care păstrează controlul asupra echipamentului prin angajatii proprii. Angajații au, de asemenea, o responsabilitate generală în conformitate cu normele privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și în special pentru a se asigura că echipamentul este sigur de utilizat.

Sfera de aplicare a sintagmei “echipamentul utilizat" este extrem de largă și acoperă aproape toate echipamentele utilizate la locul de muncă. Echipamentele de lucru includ, de exemplu, ciocane, cuțite, mașini de frezat, mașini de găurit, ferăstraie circulare, echipamente de ridicare pentru camioane, scări, mașini de curățat apă sub presiune și echipamente de birou.

În conformitate cu aceste reguli trebuie să vă asigurați că:

 • Echipamentul este potrivit
 • Echipamentul a fost intretinut corespunzator.
 • Echipamentul este inspectat inainte de inceperea lucrului, dar si periodic.
 • Utilizatorii au informații și instrucțiuni de utilizare adecvate.
 • Echipamentul este marcat corespunzător.
 • Echipamentul are montate toate dispozitivile de siguranta si ca acestea sunteste marcat corespunzător. 
 • Utilizatorii au o pregătire adecvată.
 • Aceste riscuri specifice au fost luate în considerare
 • Că echipamentul respectă legislația comunitară

ADECVAT

Echipamentul trebuie să fie construit sau adaptat pentru a fi adecvat scopului în care urmează să fie utilizat. Trebuie să țineți cont de condițiile de muncă și de riscurile pentru sănătate și siguranță la locul de muncă atunci când selectați un astfel de echipament și asigurați-vă că echipamentul de lucru este utilizat numai în scopuri adecvate.

ÎNTREȚINERE

Echipamentul de lucru trebuie să fie menținut într-o stare eficientă, în stare de funcționare eficientă și în bune condiții. Este important ca echipamentul să fie menținut astfel încât sanu puna în pericol persoanele, iar performanța acestuia să nu fie afectata. În acest sens, “eficient" se referă la modul în care starea echipamentului ar putea afecta sănătatea și siguranța.

INSPECTII

Scopul unei inspecții este de a identifica dacă echipamentul poate fi operat, ajustat și menținut în siguranță și că orice deteriorare (de exemplu defect, deteriorare, uzură) poate fi detectată și remediată înainte de a genera riscuri inacceptabile.

Nu există cerințe legale care să dicteze frecvența sau tipul de inspecții, cu excepția următoarelor circumstanțe;

 • în cazul în care siguranța echipamentului de lucru depinde de modul de instalare, acesta trebuie inspectat în mod corespunzător după instalare și înainte de punerea în funcțiune
 • în cazul în care s-au produs circumstanțe excepționale care pot pune în pericol siguranța echipamentului de muncă, adică modificări majore, renovări sau reparații majore, după daune grave cunoscute sau suspectate sau după o schimbare substanțială a naturii utilizării, de exemplu dintr-o perioadă extinsă de inactivitate.
 • în cazul în care echipamentul este supus unor cerințe specifice în conformitate cu alte reglementări, de exemplu reglementările privind operațiunile de ridicare și echipamentele de ridicare sau regulile de siguranță ale sistemelor de presiune (SCIR)

Frecvența și natura oricărei inspecții și teste sunt în totalitate o chestiune de judecată care trebuie luată de către titularul lucrarii. Orice evaluare ar trebui să se bazeze pe cât de repede se poate deteriora echipamentul de lucru sau părțile acestuia și ar trebui să ia în considerare tipul de echipament, modul în care acesta este utilizat și condițiile în care este expus.

O inspecție poate varia de la o simplă inspecție vizuală la o inspecție detaliată detaliată care necesită demontare și / sau testare. În plus, inspecțiile pot fi suficient de simple pentru a fi efectuate de către un utilizator sau dupa caz pot necesita expertiza unui specialist. În sfârșit, ar trebui luate în considerare cerințele contractuale, de exemplu restricția privind repararea și întreținerea echipamentului inchiriat de catre persoane neautorizate de catre furnizor.

În cazul echipamentului inchiriat, utilizatorul ar trebui să efectueze verificări vizuale și operaționale de rutină, dar ar trebui să returneze echipamentul furnizorului  daca este necesară o reparație sau testare specializată

INFORMAȚII ȘI INSTRUCȚIUNI

Titularul de lucrare (antreprenor, subcontractor, diriginte de santier, etc.) trebuie să se asigure că orice instrucțiuni scrise sunt disponibile persoanelor care utilizează direct echipamentul de lucru. Aceste instrucțiuni ar trebui, de asemenea, să fie puse la dispoziția altor persoane adecvate, cum ar fi supraveghetorii și administratorii.

Acestea trebuie să includă toate informațiile relevante privind sănătatea și siguranța și, după caz, instrucțiuni scrise privind utilizarea echipamentelor pentru operatori. Lucrătorii ar trebui să aibă acces ușor la aceste informații și instrucțiuni și să le poată înțelege.

MARCARI DE ECHIPAMENTE

Există multe circumstanțe în care marcarea echipamentului este adecvată din motive de sănătate sau de siguranță. Trebuie identificate comenzile de Pornit/Oprit ale echipamentelor. Viteza maximă de rotație a unui disc de taiere sau slefuire trebuie sa fie marcată. Încărcătura maximă de siguranță (capacitatea nominală) trebuie marcată pe echipamentul de ridicare. Buteliile de gaz ar trebui să indice (în mod normal în funcție de culoare) gazul din ele.

Marcările pot folosi cuvinte, litere, numere sau simboluri, iar utilizarea culorii sau formei poate fi semnificativă. Marcările trebuie, în măsura posibilului, să fie conforme cu standardele in vigoare sau cerute de orice legislație adecvată.

INSTRUIRE

Angajatorii sunt obligați să se asigure că toate persoanele care opereaza, supraveghează sau gestionează utilizarea echipamentului de lucru au primit o pregătire adecvată. În acest sens, acestea trebuie să țină seama de vârstă, competență, capacitate și alți factori, cum ar fi pierderea abilităților prin utilizarea rară și ocazională.

Această instruire trebuie să includă utilizarea corectă a echipamentului și riscurile care pot apărea din cauza utilizării sale și a măsurilor de precauție pe care trebuie să le întreprindă. În cazul în care utilizarea echipamentului de lucru poate implica un risc specific pentru sănătate și siguranță (de exemplu, mașinile de prelucrare a lemnului), angajatorul trebuie să se asigure că utilizarea echipamentului este limitată la persoanele instruite și desemnate să le utilizeze.

RISCURI SPECIFICE

Reglementările impun titularilor de lucrari (antreprenor, subcontractor, diriginte de santier, etc.) să ia în considerare pericole specifice, cum ar fi;

 • piese componente care se desprind de la echipament, de exemplu o placă desprinsă din schele;
 • scule si accesorii ce apartin echipamentelor fiind aruncate în mod neașteptat;
 • părți ale echipamentelor care se rup și sunt aruncate, de exemplu, o rupere abrazivă a roții;
 • părți ale echipamentului care se desprind, de exemplu colapsul schelelor sau fasonarea;
 • supraîncălzirea sau incendiul cauzat, de exemplu, de frecare (rulmenți care se mișcă la cald, banda transportoare pe rola blocată), arderea motorului electric, defectarea termostatului, defectarea sistemului de răcire;
 • explozia echipamentului datorită creșterii presiunii, probabil datorită defecțiunii unei supape de presiune sau a blocării neașteptate sau a închiderii conductelor;
 • explozia substanțelor din echipament datorată, de exemplu, reacției chimice exotermice sau aprinderii neplanificate a unui gaz inflamabil sau a vaporilor sau a unui material organic fin divizat (de exemplu făină, praf de cărbune) sau lucrări de sudare pe un recipient cu reziduuri inflamabile.
 • riscul de vătămare la contactul cu echipamentele de lucru calde sau foarte reci, părțile echipamentului de lucru sau ale articolelor sau substanțelor din echipamentul de lucru. Risc asociat, cum ar fi căldură radiantă sau strălucire (ex. arc de sudura).
 • echipamente mobile de lucru, inclusiv transportul angajaților, calea de rulare, dispozitive de frânare, vizibilitatea adecvată a șoferului și, dacă este necesar, iluminarea.

LEGEA COMUNITĂȚII EUROPENE

Există cerințe legale care acoperă toți cei implicați în lanțul de aprovizionare. Atunci când introduceti un echipament pentru prima datain lucru, trebuie să vă asigurați că a fost respectate cerințele legislației de punere în aplicare a oricărei directive privind produsele care este relevantă pentru echipament. După caz, puteți verifica dacă echipamentul poartă un marcaj CE și este însoțit de certificatele sau declarațiile relevante impuse de directivele relevante privind produsele.

ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORILOR:

 • Evaluați și solicitați echipamentul potrivit pentru aplicatia dorita.
 • Verificați dacă echipamentul livrat are o evidență prealabilă a inspecției.
 • Determinați regimul de inspecție adecvat pentru acest tip de echipament și condițiile în care va funcționa.
 • Efectuați și înregistrați verificări vizuale și de utilizare în conformitate cu acest regim de inspecție.
 • Asigurați-vă că nu va fi utilizat nici un echipament considerat nesigur.
 • Asigurați-vă că instrucțiunile de siguranță și de operare furnizate împreună cu echipamentul sunt păstrate împreună cu echipamentul în beneficiul tuturor utilizatorilor.
 • Verificați dacă echipamentul este marcat corespunzător.
 • Asigurați-vă că toți utilizatorii au o pregătire adecvată în ceea ce privește utilizarea în siguranță a echipamentului.
 • Asigurați-vă că riscurile specifice au fost luate în considerare la evaluarea utilizării echipamentelor și că există măsuri adecvate pentru gestionarea acestor riscuri
 • Verificați dacă echipamentul este marcat cu CE.

 CA FURNIZOR DE ECHIPAMENT PENTRU UTILIZARE PE SANTIER ESTE RESPONSABILITATEA INDEXTECH:

 • Sa se asigure că echipamentul este livrat si mentinut pe santier în stare de funcționare completă.
 • Sa efectueze o inspecție completă după ultima utilizare și înainte de a fi livrată pe santier.
 • Sa efectueze teste periodice sau certificări legale folosind o persoană calificată corespunzător.
 • Sa furnizeze instrucțiuni de siguranță și de utilizare relevante pentru echipament.
 • Sa se asigure că marcajele de siguranță sunt indicate clar.
 • Sa se asigure că toate echipamentele inchiriate clienților confirmă legislația Comunității Europene și au marcajul CE relevant.

Protectia mediului

Angajamentul nostru înseamnă că tot personalul de la fiecare nivel al companiei se va strădui să îndeplinească standardele minime, stabilite de companie, pentru:

 • Înregistrarea utilizării materiilor prime și a altor materiale
 • Înregistrarea eliminării sigure și ecologice a deșeurilor
 • Reducerea consumului de energie la un nivel minim, acolo unde este posibil
 • Consilierea clienților cu privire la politica de mediu a companiei și utilizarea celor mai bune practici ale bunurilor inchiriate care pot avea un impact asupra mediului.
 • Evaluarea respectării de către furnizori a politicii de mediu a companiei
 • Menținerea unei abordări a “vecinului bun" pentru comunitatea locală și scopul de a sprijini inițiativele de mediu locale acolo unde este posibil.
 • Realizarea evaluărilor impactului asupra mediului ca parte a oricărei noi inițiative din partea companiei.

Nivel de zgomot

Expunerea frecventă si continua la niveluri ridicate de zgomot cauzează surditate sau tinitus (sunete permanente în urechi). Pierderea auzului poate fi temporară sau permanentă, dar cu cât este mai mare expunerea și cu cât nivelul de zgomot este mai mare, cu atât este mai mare gradul de pierdere a auzului.

Zgomotul general al șantierului de construcție provine de obicei din mașinile utilizate pentru lucrări de compactare, demolare, excavare sau strângere și de la compresoare și mixere de beton etc.

Lucrătorii care sunt cei mai expuși riscului sunt cei care folosesc echipamente cum ar fi: ciocane demolatoare, vibratoare de beton și compactoare, mașini de șlefuit, ferăstraiele cu lanț, uneltele acționate de cartușe, sau pistoalele de sablat si buciardat.

Pentru a respecta limitele de expunere, trebuie să vă asigurați că expunerea la zgomot a lucrătorilor, redusă prin folosirea unui echipament adecvat de protectie a auzului, nu depășește:

87 decibeli pentru expunerea zilnică sau săptămânală la zgomot personal și 140 decibeli pentru presiunea acustică de vârf.

Cu toate acestea, respectarea limitelor de expunere este doar un aspect al obligațiilor legale ale Angajatorilor în temeiul Reglementarilor privind zgomotul. Există o datorie continuă de a reduce riscurile generate de zgomot la cât mai puțin posibil în mod rezonabil.

ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORILOR:

Sa evalueze riscul de zgomot pentru lucrătorii din instalații, mașini și utilaje;

Sa elimine și sa reduca zgomotul la sursă prin modificarea metodelor de lucru, alegerea echipamentelor alternative sau prin alte mijloace tehnice;

Sa asigure protecția auditivă pentru a rezolva orice risc de zgomot după ce s-au luat măsuri pentru a elimina și a reduce orice risc de zgomot prin alte mijloace.

CA FURNIZOR DE ECHIPAMENT PENTRU UTILIZARE PE SANTIER ESTE RESPONSABILITATEA FIRMEI INDEXTECH:

Sa se asigure că orice echipament livrat la închiriere include informații despre zgomotul produs de acesta.

Sa evalueze continuu nivelurile relative de zgomot ale echipamentelor alternative atunci când selecteaza echipamentul pentru flota de inchirieri

Sa se asigure că echipamentul inchiriat este menținut în stare bună de funcționare.

Ridicarea materialelor

Orice întreprindere sau organizație care efectuează operațiuni de ridicare sau care este implicată în furnizarea de echipamente de ridicare pentru alți utilizatori trebuie să gestioneze și să controleze riscurile pentru a evita orice rănire sau deteriorare.

Reglementările privind operațiunile de ridicare și echipamentele de ridicare din se aplica asupra persoanelor și companiilor care dețin, operează sau au control asupra echipamentului de ridicare. Aceastea includ toate întreprinderile și organizațiile ale căror angajați folosesc echipamente de ridicare, fie că sunt deținute de acestea, fie că nu.

Toate operațiunile de ridicare care implică echipament de ridicare:

 • Trebuie sa fie planificate în mod corespunzător de o persoană competentă și supravegheate în mod corespunzător când sunt în desfășurare.
 • Trebuie ales si utilizat echipamentul adecvat scopului, corespunzător sarcinii, care este marcat corespunzător și care a făcut obiectul unei “examinări amănunțite periodice" periodice.
 • Trebuie să se țină evidența tuturor reviziilor si verificarilor aprofundate, iar orice defecțiuni constatate trebuie raportate atât persoanei responsabile cu echipamentul, cât și autorității de supraveghere.
 • Trebuie utilizate echipamentele de protecție personală la locul de muncă cum ar fi hamurile de siguranță. Acestea sunt utilizate in specialpentru lucrările de acces pe cabluri în timpul unor activități cum ar fi curățarea ferestrelor sau in cazula accesului pe acoperisuri.

 ÎNCĂRCARE ȘI DESCĂRCARE

Ridicarea este definită ca operațiune care vizează ridicarea sau coborârea unei sarcini. O “încărcătură" este elementul sau elementele ridicate, care includ materiale sau persoane.

ECHIPAMENT DE RIDICARE

Echipamentele de ridicare înseamnă echipamente de lucru pentru ridicarea și coborârea încărcăturilor și includ accesoriile de ridicare și dispozitivele de fixare utilizate pentru ancorarea, fixarea sau susținerea echipamentului (ancore, cabluri, lanțuri, cârlige, șuruburi, dispozitive magnetice și vacuum).

Normele ISCIR se aplică numai echipamentelor de ridicare care sunt utilizate la locul de muncă. Mai mult decât atât, unele echipamente care s-ar putea să pară a fi “ridicate" și, prin urmare, se consideră că sunt acoperite de ISCIR, sunt exceptate. Excepții notabile care nu sunt acoperite de normele ISCIR includ:Transpaletele, în cazul cărora consecința căderii sarcinii este foarte scăzutăCablurile de manipulare pe orizontala.

SELECTAREA ECHIPAMENTULUI ADECVAT

Normele ISCIR stabilesc ca echipamentul de ridicare să aibă o rezistență și stabilitate adecvate. Echipamentele de ridicare trebuie să fie poziționate sau instalate astfel încât să reducă riscul ca echipamentul sau încărcătura să lovească o persoană sau să se desprindă de sarcină, să cadă liber sau să se elibereze neintenționat.

PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ȘI EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR DE ÎNCĂRCARE

Toate operațiunile de ridicare care implică echipamente de ridicare trebuie să fie:

 • planificate în mod corespunzător de o persoană competentă
 • supravegheate în mod corespunzător și
 • desfășurate într-un mod sigur

Operațiunile de ridicare pot varia de la foarte simplu și obișnuit (unde planificarea minimă la locul de muncă de către persoane instruite și competente poate fi tot ceea ce este necesar pentru a gestiona riscul), la operațiuni foarte complexe, care necesită o planificare / înregistrare sofisticată și detaliată, cu niveluri foarte ridicate de introducere, monitorizare și supraveghere de către experți, efectuate de personal special instruit. Complexitatea planului și amploarea resurselor utilizate pentru gestionarea riscului trebuie să reflecte complexitatea și dificultatea operațiunii de ridicare.

MARCAREA ECHIPAMENTELOR DE ÎNCĂRCARE

Toate echipamentele de ridicare, inclusiv accesoriile, trebuie să fie marcate în mod clar pentru a indica “sarcinile de lucru sigure" – sarcina maximă pe care echipamentul le poate ridica în siguranță.În unele cazuri, informațiile trebuie păstrate împreună cu utilajele de ridicare, de exemplu, indicatorul de capacitate nominală montat pe o macara, indicând operatorului “sarcina de lucru sigura" pentru oricare dintre configurațiile de ridicare permise ale macaralei.Accesoriile trebuie de asemenea marcate pentru a arăta orice caracteristici care ar putea afecta utilizarea lor în siguranță. Aceasta poate include greutatea pieselor, unde greutatea lor este semnificativă.În cazul în care echipamentele urmează să fie utilizate pentru a ridica persoane, ar trebui să fie marcate pentru a indica numărul de persoane care pot fi ridicate în plus față de “sarcina de lucru sigura"  a echipamentului. Echipamentele de ridicare care nu sunt proiectate pentru ridicarea persoanelor – dar care ar putea fi utilizate în acest mod în mod eronat – trebuie să fie marcate în mod clar pentru a indica faptul că nu ar trebui folosite pentru a ridica oamenii.

Majoritatea echipamentelor de ridicare și a accesoriilor de ridicare se vor încadra, de asemenea, în domeniul de aplicare al Directivelor privind echipamentele tehnice. Aceste echipamente trebuie să fi fost supuse evaluării conformității și să fie marcate CE în mod corespunzător și să fie însoțite de o declarație de conformitate înainte de a fi introduse pe piață sau introduse în uz. Acestea includ echipamentele de ridicare a căror singură sursă de energie este direct aplicată efortului uman (de exemplu, palane cu lanț acționate manual). Declaratia de conformitate care trebuie să însoțească noul produs, este un document important, care trebuie păstrat de către utilizator.

ÎNTREȚINEREA EXAMINAREA ȘI INSPECȚIILE ECHIPAMENTELOR DE ÎNCĂRCARE

Există întotdeauna responsabilitatea utilizatorului de a efectua controale simple la fața locului și / sau de a efectua verificări periodice, pentru a se asigura că echipamentul este sigur de utilizat, si sa evalueze riscurile. Astfel de inspecții trebuie efectuate de persoane instruite și competente, care pot fi adesea operatorul echipamentului de ridicare.

În plus, normele ISCIR prevad necesitatea ca toate echipamentele de ridicare să fie examinate temeinic la intervale regulate.

Ce este o “examinare amănunțită".

Aceasta este o examinare sistematică și detaliată a componentelor echipamentelor și a componentelor critice de siguranță, efectuate la intervale specificate de către o persoană competentă, care trebuie să completeze un raport scris.

Ce este o persoană competentă?

Termenul “persoană competentă" este “persoana care efectuează o examinare aprofundată are cunoștințele și experiența practică și teoretică adecvată a echipamentului de ridicare pentru a fi examinate temeinic, ceea ce le va permite să detecteze defectele sau deficiențele și pentru a evalua importanța acestora în ceea ce privește siguranța și utilizarea în continuare a echipamentului de ridicare. “Deși persoana competentă poate fi adesea angajată de o altă organizație, acest lucru nu este necesar, cu condiția ca aceasta persoana să fie suficient de independenta și imparțiala pentru a se asigura că examinările interne sunt făcute fără teamă sau favoare. Cu toate acestea, persoana in cauza nu ar trebui să fie aceeași persoană care să efectueze întreținerea de rutină a echipamentului – deoarece aceasta ar fi apoi responsabila pentru evaluarea propriilor lucrări de întreținere.

Când trebuie să se efectueze examinări amănunțite?

Pentru a verifica dacă echipamentele de ridicare și accesoriile rămân în siguranță pentru utilizare și pentru a detecta și remedia orice deteriorare în timp util, sunt necesare examinări amănunțite pe întreaga durată de viață a echipamentului, după cum urmează: -înainte de a fi utilizat pentru prima dată – (cu excepția cazului în care echipamentul are o declarație de conformitate CE de mai puțin de un an și echipamentul nu a fost asamblat la fața locului).

-după asamblare și înainte de utilizare în fiecare locație în care echipamentul respectiv necesită asamblarea sau instalarea înainte de utilizare, de exemplu, macaralele turnîn perioadele regulate în timp ce se află în serviciu fie la perioada anterioară, fie în perioadele stabilite în orice schemă de examinare (în cazul în care echipamentul este, de exemplu, expus condițiilor care cauzează o deteriorare excepțională) sau, conform regulilor ISCIR, după cum urmează.

– 6 luni, pentru echipamentele de ridicare și toate accesoriile asociate pentru ridicarea persoanelor

– 6 luni, pentru toate accesoriile de ridicare

– 12 luni, pentru toate celelalte echipamente de ridicareîn urma unor circumstanțe excepționale, adică după deteriorări, defecțiuni, modificări, reparații ale pieselor critice sau care nu mai sunt folosite pentru perioade lungi de timp

Ce inseamna un examen amănunțit?

Aceasta va include toate aspectele care afectează siguranța echipamentului de ridicare, inclusiv deteriorarea probabilă a acestuia. Aceste examene vor urma procedurile standard din industrie și orice alte domenii pe care examinatorul le consideră adecvate.

Cu toate că graficele de examinare nu trebuie să fie păstrate sub forma unui document, ar trebui să fie posibil să se prezinte o copie scrisă atunci când este necesar (de exemplu, la cererea autorității competente de control). Aceste grafice ar trebui ferite de pierderi sau modificări neautorizate.

Testarea echipamentului de ridicare

Majoritatea echipamentelor de ridicare nu au nevoie de teste de rutină ca parte a examinării aprofundate. De fapt, unele teste de supraîncărcare pot provoca deteriorarea echipamentului de ridicare. Necesitatea și natura testării ar trebui să se bazeze pe o evaluare a riscului – ținând cont de informațiile furnizate de producător și de alte informații relevante – determinate de persoana competentă.

Rapoarte și defecte

Conținutul necesar într-un raport detaliat de examinare este specificat în normele ISCIR. Trebuie să se țină evidența tuturor examinărilor și inspecțiilor detaliate și a declarațiilor de conformitate CE pentru toate dispozitivele de ridicare și accesoriile de ridicare. Examinările și Procesele verbale ale inspecțiilor nu trebuie să fie păstrate în formă tipărită, ci o copie scrisă ar trebui să fie disponibilă atunci când este necesar.

Atunci când sunt identificate defecte grave, persoana competentă care efectuează examinarea trebuie să raporteze imediat acest lucru verbal titularului. Acest lucru ar trebui să fie urmat de raportul scris, o copie a cărui copie trebuie trimisă și autorității de control relevante.

În cazul în care, în urma unei examinări sau inspecții aprofundate a echipamentelor de ridicare, este identificat un defect – care, în opinia persoanei care efectuează examinarea sau inspecția – reprezintă (sau ar putea deveni) un pericol pentru oameni, utilizatorul (angajatorul sau persoana care desfășoară activități independente) ar trebui să fie notificată imediat. Acest echipament nu trebuie utilizat decât după remedierea defecțiunii. Astfel de defecte trebuie să fie confirmate în scris în raport, chiar dacă acestea sunt remediate imediat. Persoana care efectuează raportul trebuie, de asemenea, să notifice autoritățile competente cu copie a raportului. Autoritățile de control pot urmări aceste rapoarte pentru a verifica dacă riscurile sunt gestionate în mod adecvat.

În unele cazuri, poate fi identificat un defect care nu necesită încetarea imediată a utilizării echipamentului de ridicare. În aceste cazuri, defecțiunea trebuie remediată, în intervalul de timp specificat în raport. E

STE RESPONSABILITATEA UTILIZATORILOR:

 • Planificarea, organizarea și supravegherea operațiunilor de ridicare.
 • Selecta echipamentul corespunzător pentru sarcină
 • Verificarea echipamentul înainte de utilizare.
 • Raportarea defectelor constatate la inspecție.

INDEXTECH CA FURNIZOR DE ECHIPAMETE VA:

 • Livra un echipament care a fost inspectat înainte de inchiriere, care are un certificat valabil de verificare periodica aprofundată și care este sigur de utilizat.
 • Asigura echipamente marcate corespunzător.
 • Furniza o copie a ultimului certificat relevant de examinare și instruire
 • Monitoriza datele scadente ale verificarilor periodice și va schimba aceste echipamente înainte de expirarea acestor certificate.
 • Utiliza o persoană competentă pentru a efectua toate examinările detaliate.

Poluarea cu praf

Lucrătorii din domeniul construcțiilor sunt unul dintre grupurile cu risc de imbolnavire din cauza prafului pe care îl respiră.

Ce este praful de construcție?

Există trei tipuri principale:

 • Praf de silica – Silica este un mineral natural prezent în cantități mari în nisip, gresie și granit. De asemenea, se găsește în mod obișnuit în materiale precum betonul și mortarul. Oxidul de siliciu este rupt în praf foarte fin (cunoscut și sub numele de silica cristalină respirabilă) în timpul tăierii, forajului și măcinării. Se numește adesea praf de silica.
 • Praf non-silica – Există o serie de produse de construcție în care silica nu este găsită sau este prezentă în cantități foarte mici. Cele mai obișnuite includ gipsul, cimentul, calcarul, marmura și dolomitul. Acest praf este, de asemenea, amestecat cu praf de silica atunci când se taie cărămizi.
 • Praf de lemn – Lemnul este utilizat pe scară largă în construcții și se găsește în două forme principale; rasinoase si foioase. Produsele pe bază de lemn utilizate în mod obișnuit sunt inclusiv MDF și PAL.

Principalele boli legate de praf care afectează lucrătorii din construcții sunt: cancer de plamani, silicoză, tulburarea pulmonară obstructivă cronică, astm.

Unele boli pulmonare precum silicoza avansată pot să apară destul de repede. Cu toate acestea, in cele mai multe se întâmplă într-o perioadă mai lunga de timp, cauzate de respirația regulată a unor cantități mici de praf. Din păcate, în momentul în care dauna este evidentă, tratamentul este mai dificil.

Ca anume creează cel mai mult praf?

Nivelurile ridicate de praf sunt cauzate de:

 • Echipamente care produc mult praf într-un timp foarte scurt – utilaje de mare putere, cum ar fi ferăstraie tăietoare, mașini de șlefuit, mașini de găurit și sablat.
 • Metoda de lucru – măturarea uscată poate face mult praf în comparație cu aspirarea sau periajul umed
 • Zona de lucru – cu cât spațiul este mai închis, cu atât crește praful
 • Timpul – cu cât lucrați mai mult, cu atât va fi mult mai mult praf.

Exemple de operatii care creaza nivel crescut de praf:

 • Utilizarea sculelor electrice pentru tăierea, șlefuirea, găurirea sau pregătirea unei suprafețe
 • Șlefuirea îmbinărilor plăcilor de ipsos
 • Curățarea uscată

Cum ar trebui să fie controlata emisia de praf?

Ar trebui să gasiti modalități de a limita cantitatea de praf pe care o puteți face înainte de a începe să lucrați. De exemplu, ați putea:

Sa utilizați o unealtă mai puțin puternică – de ex. o ghilotina de pavele poate fi folosita uneori în loc de un polizor unghiular sau ferăstrău de tăiere cu disc.

Chiar dacă puteți opri o parte din praf prin utilizarea unui aspirator industrial, este posibil să aveți nevoie să faceți alte lucrări care ar putea produce încă cantități mari de praf. În aceste cazuri, cel mai important lucru este să opriti raspandirea prafului în aer.

Există două modalități principale de a face acest lucru, care dau ambele rezultate foarte bune:

Apa – utilizarea apei in operatiile de taiere a materialelor. Asta înseamnă suficientă apă pentru tot timpul în care se lucrează. Doar umezirea unei suprafete inainte de taiere nu functioneaza.

Extracția prin aspirație – Uneltele scule special concepute pot fi echipate cu un aspirator industrial care aspiră praful în timp ce acesta este creat și îl stochează până la golire.

 Este nevoie de o mască?

Deși instrumentele și metodele alternative pot ajuta la reducerea prafului, va fi necesară o anumită formă de echipament de protecție respiratorie, de obicei sub forma unei măști, în cazul în care praful generat depășește în continuare maximul legal. Exemple ale acestor sarcini cu risc ridicat sunt următoarele:

 • Folosind un ferăstrău de tăiat, o mașină de șlefuit pereti pe material care conține silice
 • Folosind ferăstrău și mașini de șlefuit pe lemn de esență tare, cedru roșu sau MDF
 • Șlefuirea lemnului moale într-un spațiu închis
 • Sunt disponibile măști care oferă diferite niveluri de protecție.

De ce nu este o mască suficient de bună singură?

Sarcinile cu risc ridicat pot produce praf atât de mare încât măștile nu pot oferi cantitatea de protecție necesară. De asemenea, filtrul dintr-o mască poate fi rapid înfundat și nu mai funcționează.

O mască protejează numai persoana care o poartă. Oricine altcineva din zonă ar putea fi încă în pericol din cauza prafului dacă nu poartă și o mască.

Există multe greșeli comune pe care le fac oamenii cu măști. Acestea includ alegerea unor masti inadecvate, sau purtarea incorecta a acestora.

După cum sa menționat deja, obiectivul principal este de a opri praful să intre în aer în primul rând. Dacă vă bazați doar pe o mască pentru lucrari cu risc înalt, vi se poate cere să justificați de ce.

Purtarea unei măști.

Mastile se bazeaza pe o supapa. Aceasta face în așa fel încât doar aerul care trece prin filtru este inspirat. Dacă masca nu se potrivește corect, praful poate aluneca prin orice decalaj între mască și față și mai apoi în căile respiratorii. Particulele de praf pot fi foarte mai mici astfel încât etanșarea feței trebuie să fie foarte bună.

Există multe modele de măști. Aveti grija sa le testati pentru ca nu toate se vor potrivi suficient pentru a forma o priza buna cu fața.

Sunt OK dacă lucrez afară?

Nu. Oamenii adesea cred că praful din construcții nu este o problemă dacă se lucrează în afară pentru că se va dispersa repede. În multe situatii operatorii trebuie sa lucreaze in apropierea unor scule care produc praf. Acest lucru înseamnă că va fi inspirat mult praf dăunător.Acest praf ar putea provoca o reacție la cineva care deja suferă de astm sau de o altă problemă de respirație existentă. Este, de asemenea, destul de neplăcut pentru trecători.

ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORILOR:

Sa evalueze metoda de lucru pentru eliminarea sau reducerea efectelor prafului.Sa introduca măsuri pentru a controla sau elimina orice praf generat.Sa gestioneze expunerea forței de muncă sau a altor persoane afectate la praf.Sa nu arunce praful și resturile colectate.

CA FURNIZOR DE ECHIPAMENT PENTRU UTILIZAREA PE SANTIER INDEXTECH VA FURNIZA:

Echipament de aspirare a prafului adecvat pentru reducerea prafului care circulă pe amplasament.Unelte de tăiere cu dispozitive de alimentare cu apă

Vibratii in brate si maini

Vibrația in mâini si brațe este vibrația transmisă de la utilajele de lucru la mâinile și brațele ale muncitorilor. Aceasta poate fi orice formă de vibrație, de la cea generată prin sculele electrice de mână, la cea generată de utilajele de mica mecanizare (ex. maiuri compactoare, masini de taiat beton, etc.).

Deși expunerea ocazională este puțin probabil să provoace o stare de rău, expunerea regulată și frecventă la vibrații poate duce la efecte permanente asupra sănătății. Vibrația transmise mâinilor si brațelor poate provoca o serie de condiții colectiv cunoscute sub denumirea de sindrom de vibrații mâini-brațe, precum și de anumite boli cum ar fi sindromul de tunel carpian.

Acest sindrom poate fi prevenit, dar odată ce dauna este făcută, este permanentă.

Sindromul de vibratii in maini si brate precum si cel de tunel carpian este gravă, iar aproape 2 milioane de persoane sunt expuse riscului.

Deteriorarea starii de sanatate ca urmare a vibratiilor induse in maini poate include incapacitatea de muncă mai ales in zilele friguroase deoarece frigul poate declanșa atacuri dureroase ale gegetelor (asa numitele degete albastre).

Industria construcțiilor este o industrie în care, datorită utilizării extinse a sculelor electrice de mână de mare putere și a echipamentelor manuale, expunerile la vibrații sunt deosebit de ridicate.

Reglementarile privind controlul vibrațiilor la locul de muncă, obligă toți angajatorii să evalueze și să identifice măsurile de eliminare sau reducere a riscurilor de expunere la vibrațiile mână-braț. Aceste reglementări impun și două limite de expunere care trebuie respectate

Valoarea acțiunii de expunere VAE reprezintă cantitatea zilnică de expunere la vibrații, de care angajatorii trebuie să ia măsuri pentru controlul expunerii. Cu cât este mai mare nivelul de expunere, cu atât este mai mare riscul și cu cât vor fi necesare mai multe acțiuni pentru a reduce riscul. Pentru vibrațiile manuale-braț, EAV zilnică este de 2,5 m/s2.

Valoarea limită de expunere (VLE), reprezintă cantitatea maximă de vibrații pe care un angajat le poate expune în orice zi. Pentru vibrațiile cu mâna-braț, VLE zilnică este de 5 m/s2. Acesta reprezintă un risc ridicat peste care angajații să nu fie expuși.

Pentru a estima expunerea zilnică la vibrații a unui lucrător, veți avea nevoie de două informații,

Valoarea emisiei de vibrații. Aceasta valoare este indicată in fisele tehnice ale sculelor si reprezintă mărimea medie a vibrațiilor la poziția de mână a sculei, a mânerului, a piesei de prelucrat etc. Aceasta este exprimată ca o valoare de accelerare în metri pe secundă pătrat (m/s2).

Timpul de expunere zilnic este timpul efectiv în care mâna unui angajat este într-adevăr în contact cu acea vibrație. Nu este timpul total petrecut la locul de muncă, ci “timpul de contact" sau “timpul de declanșare" (adesea mult mai scurt) pentru care mâinile operatorului sunt expuse la vibrații.

Expunerea zilnică la vibrații a unei persoane este, ca și mărime a vibrațiilor, exprimată în unități de accelerație de m/s2. Expunerea zilnică poate fi considerată ca fiind o vibrație medie răspândită într-o zi lucrătoare standard de opt ore, ajustată pentru a ține cont de timpul total de expunere efectiv (adică timpul de contact sau timpul de declanșare).

GESTIONAREA RISCULUI

In cazul în care există un risc, trebuie vazut dacă există un modalitate alternativa de evitare sau reducere a utilizării echipamentului vibrator.

În cazul în care acest proces este inevitabil, riscurile de expunere la vibratii ar trebui să fie gestionate corect prin:

 • Selectarea echipamentului de lucru adecvat.
 • Limitarea expunerii zilnice
 • Furnizarea de informații și instruire.
 • Monitorizarea sănătății
 • Alte considerații privind controlul riscurilor
 • Selectarea echipamentului de lucru adecvat.

Este posibil să nu fie întotdeauna esențial sau de dorit să alegeți utilajul cu cea mai mică emisie de vibrații declarată. În plus, expunerea totală poate fi mai scăzută atunci când se utilizează o mașină cu o valoare mai ridicată a emisiilor de vibratii deoarece aceasta face lucrul mai rapid. În general, recomandarea este că trebuie să încercați să evitați uneltele cu emisii de vibrații semnificativ mai mari decât cele medii.

Normele prevăd ca informațiile referitoare la emisiile de vibrații să fie furnizate în instrucțiunile care însoțesc mașinile utilizate manual. Principalele informații care trebuie furnizate sunt:

 • valoarea de accelerație ponderată rădăcină medie-pătrată (rms) (adică emisia de vibrații) la care sunt supuse brațele în cazul în care aceasta depășește 2,5 m/s2 atunci când este determinată de codul de testare corespunzător (sau faptul că nu depășește 2,5 m/s2 unde este cazul);
 • orice măsuri necesare pentru a menține riscurile reziduale din cauza vibrațiilor sub control când se utilizează mașina.

De exemplu:

 • dacă este necesară inspecția periodică și înlocuirea oricărui suport anti-vibrație pe mânere, acest lucru trebuie menționat în instrucțiunile de întreținere;
 • dacă tipul de instrument introdus sau consumabil (de exemplu, discul de taiat, dalta sau burghiul) afectează emisia de vibrații, acest lucru trebuie menționat în instrucțiuni;
 • dacă emisia de vibrații a unui echipament dotat cu mânere de izolare a vibrațiilor depinde de forța aplicată de utilizator, ar trebui să fie furnizate informații la instruirea operatorilor.

Instruirea generală va include consilierea operatorului, astfel:

 • Folosiți scula la înălțimea corectă și în poziția corectă
 • Evitați prinderea sau forțarea unui instrument mai mult decât trebuie.
 • Încurajarea bunei circulații a sângelui prin menținerea caldă și uscată
 • Depozitați uneltele astfel încât să nu aibă mânere foarte reci la următoarea utilizare.

Alte modalitati de evitare a riscurilor

 • Folositi dispozitivele ergonomice pentru susținerea greutății sculei sau pentru reducerea forțelor aplicate de către operator
 • Menținerti o temperatura adecvata la locul de muncă sau furnizati îmbrăcăminte și mănuși calde
 • Permiteti pauze regulate de la lucru cu vibrații și încurajati operatorii să-și flexeze degetele si bratele.

CARE SUNT PRIMELE SIMPTOME?

Identificarea semnelor și simptomelor într-un stadiu incipient este importantă.

Simptomele includ orice combinație de:

 • Tulburări și amorțeală la nivelul degetelor;
 • Lipsa capacitatii de a simti lucrurile în mod corespunzător;
 • Pierderea forței în mâini;
 • Degetele devin albe in timpul lucrului și mai apoi devin roșii și dureroase in perioadele de recuperare (în special în frig și umed și, probabil, numai la vârfuri la început).

Pentru unii oameni, simptomele pot apărea după numai câteva luni de expunere, dar pentru altele pot dura câțiva ani. Este posibil ca acestea să se înrăutățească cu expunerea continuă la vibrații și pot deveni permanente.

ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORILOR:

 • Sa evalueze și sa reduca orice expunere la vibrații înainte de a începe orice lucrare.
 • Sa selecteze echipamentul corespunzător pentru sarcină
 • Sa verifice echipamentul și accesoriile înainte de utilizare.
 • Sa se asigure că orice utilizare se încadrează în limitele sau regulile reglementărilor.

INDEXTECH CA FURNIZOR DE ECHIPAMENT PENTRU UTILIZARE PE SANTIER ESTE RESPONSABIL SA:

 • Sa se asigure că echipamentul inchiriat este intretinut corespunzator și nu produce vibrații în exces
 • Sa informeze clientul despre valoarea emisiilor de vibrații aplicabile mașinii respective (eceste informatii sunt specificate in manualele de utilizare ale echipamentelor).

Lucru la inaltime

Dintre toate clasificările industriei in domeniul construcțiilor s-au raportat cele mai multe răniri (fatale și non fatale) rezultate din căderi.

Lucrul la înălțime este reglementat in legislatia muncii. Reglementarile se aplică tuturor lucrărilor la înălțime în cazul în care există riscul unei căderi care ar putea cauza vătămări corporale.

Există o ierarhie simplă pentru gestionarea și selectarea echipamentelor pentru lucru la înălțime. Responsabilii de santiere trebuie sa aibe in vedere:

Să evite munca la înălțime acolo unde se poate;

In cazul în trebuie sa să lucreze la înălțime, să asigure utilaje si echipamente de lucru specifice sau alte măsuri de prevenire a căderilor; de asemenea trebuie luate măsuri pentru a minimiza distanța și consecințele unei căderi.

In cazul în care singura opțiune este de a lucra la înălțime, aceste reglementări plasează obligatii asupra angajatorilor, a lucrătorilor independenți și a oricărei persoane care controlează munca altor persoane (de exemplu, administratorii instalațiilor sau proprietarii de clădiri care pot contracta alții să lucreze la înălțime) pentru a se asigura că :

 • Toate lucrările la înălțime sunt planificate și organizate corespunzător;
 • Cei implicați în munca la înălțime sunt competenți;
 • Se evaluează riscurile de la locul de muncă la înălțime și se selectează /utilizează echipamentul de lucru adecvat;
 • Suprafețe fragile sunt controlate corespunzător;
 • Echipamentele pentru lucru la înălțime sunt inspectate și întreținute corespunzător.

“Persoana competentă este o persoană care poate demonstra că are o pregătire profesională sau tehnică suficientă, cunoștințe, experiență reală și autoritate care să-i permită: (1) să-și îndeplinească sarcinile la nivelul responsabilităților care i-au fost atribuite (2) să înțeleagă orice pericol potențial legat de lucrarea (sau echipamentul) în cauză (3) să detecteze orice defecțiuni tehnice sau omisiuni la acea lucrare (sau echipament), să recunoască orice implicații asupra sănătății și siguranței cauzate de acele defecte sau omisiuni și să poată specifica o acțiune de remediere pentru a atenua aceste implicații “

Ce spun reglementările despre balustradele de protecție ale platformelor de lucru?

Normele prevăd că, pentru lucrările de construcție, balustradele trebuie sa aibe o înălțime minimă de 950 mm și că orice decalaj dintre balustrada de sus și orice traversă intermediară nu trebuie să depășească 470 mm.Ce sunt platformele de lucru?Platformele de lucru au fost văzute în mod tradițional ca platforme pline cu mânere și plăci de tego. O platformă de lucru poate fi acum aproape orice suprafață din care pot fi executate lucrări, cum ar fi: un acoperis, un etaj, o platformă pe o schelă, platforme de lucru pe schela mobila, platforme cu ridicare, treptele unei scări. Normele prevăd măsuri pentru a preveni căderile de la orice înălțime (chiar dacă se lucreaza la o înălțime mai mică de 2 m) în care există riscul de vătămare corporală, în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil. Acestea necesită o abordare sensibilă bazată pe riscuri pentru prevenirea căderilor și trebuie să luați măsuri de prevenire, de exemplu: Asigurându-va că sunt prevăzute balustrade la schele si ca acestea nu sunt îndepărtate în mod deliberat chiar si atunci cand se lucreaza la o inaltime sub 2 m.Cu toate acestea, este importantă o abordare pragmatică atunci când se gestionează riscul scăderii scăzute. Precauții trebuie luate numai atunci când este prezent un risc de rănire. Dacă riscul este banal atunci nu trebuie luată nicio măsură în afara instruirii.

Au fost interzise scările?

Reglementarile nu interzic utilizarea scărilor. Scările pot fi utilizate pentru lucrări cu risc redus, cu durată scurtă de timp și în cazul în care o evaluare a riscurilor arată că alte echipamente de lucru mai adecvate nu sunt adecvate datorită locației.De fiecare dată când utilizați o scară, trebuie să faceți o verificare prealabilă înainte de utilizare pentru a vă asigura că este sigura pentru utilizare. Beneficiul efectuării unei verificări înainte de utilizare constă în faptul că acestea oferă posibilitatea de a constata orice defecte imediate / grave înainte ca acestea să provoace un accident. O verificare înainte de utilizare ar trebui efectuată:-la începutul zilei de lucru-ori de câte ori s-a schimbat ceva, de exemplu atunci când scara este scăpată sau mutată dintr-o zonă murdară într-o zonă curată, trebuie să verificați starea picioarelor și a treptelor.

ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORILOR:

 • Să se asigure că toate lucrările la înălțime sunt planificate și organizate corespunzător;
 • Să se asigure că riscurile de la locul de muncă la înălțime (inclusiv riscurile de pe suprafețe fragile) sunt evaluate și se selectează echipamentul de lucru corespunzător;
 • Să se asigure că personalul care operează sau gestionează munca la înălțime este competent;
 • Să verifice dacă echipamentul pentru lucru la înălțime este sigur de utilizat, a fost inspectat și întreținut corespunzător.

ESTE RESPONSABILITATEA FIRMEI INDEXTECH CA FURNIZOR DE ECHIPAMENT PENTRU UTILIZARE PE SANTIER:

 • Să se asigure că orice echipament livrat la închiriere este în stare de funcționare sigură și va fi stabil în timpul utilizării.
 • Să se asigure că toate balustradele si parapetii necesari respectă reglementările.
 • Să se asigure că panourile sunt întotdeauna furnizate.
 • Să furnizeze instrucțiuni privind utilizarea, încărcarea și montarea în condiții de siguranță (acolo unde este cazul).